Dołącz do Nas

Aby dołączyć do naszej małej gromadki należy pobrać wypełnić i odesłać lub dostarczyć do zarządu listownie(na adres biura terenowego w Krakowie: os. Bohaterów września 37/3 31-621 Kraków )lub do rąk własnych prezesa.

Deklaracja Członkowska 

Członek zwyczajny może aktywnie brać udział w każdej inicjatywie stowarzyszenia(a nawet w miarę możliwości powinien), może korzystać z zaplecza stowarzyszenia w zakresie pomocy w organizacji imprez i wydarzeń. Ma także prawo do bezpłatnego korzystania ze sprzętu i planszówek znajdujących się na stanie stowarzyszenia, a także prawo wyborcze w zakresie wyboru władz zarządu organizacji.